Teemat

TURVALLINEN KOTISEUTU

YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS OVAT SUOMEN TULEVAISUUDEN POHJA.

- Suomen menestyminen perustuu yrittäjyyteen ja työllisyyteen.
- Verotuksen on kannustettava yrittäjyyteen.
- Ratkaisuja työvoimapulaan koulutuksella, alueiden elinvoimaisuudella, työperäisellä maahanmuutolla ja kannustinloukkujen purkamisella.
- Byrokratiaa ja sääntelyä kevennettävä kokonaisvaltaisesti.
- Ihmisille lisää vastuuta itsestään.
- Yrittäjyyskasvatus keskiöön.
 

ENERGIAN HINTA KOHTUULLISEKSI

- Kotimainen energiantuotanto on koko vihreän siirtymän avain
- Sähkön hintataso on pidettävä kohtuullisena ja toimitusvarmuutta parannettava
- Liikkumisen kustannuksia on saatava kevyemmiksi. Kilometrivero ei ole ratkaisu.
 

OMA RUOKA ON TULEVAISUUTEMME ELINEHTO

- Kannattava maatalous on huoltovarmuuden kulmakivi.
- Viljelijälle reilumpi osuus elintarvikkeen hinnasta.
- Kotimainen elintarvikeketju pellolta pöytään työllistää ja luo kasvua.
- Viljelijöiden jaksamisesta huolehdittava.
- Lisää virtaa sukupolvenvaihdoksiin
- Vakaa tukipolitiikka vahvistaa maatalouden pitkäjänteisyyttä.
- Suomalaisesta ruuasta kansainvälinen brändi.
- Syö mitä haluat, mutta syö kotimaista ruokaa.
 

SUOMI ELÄÄ METSÄSTÄ

- Omaisuuden suojasta on pidettävä jatkossakin kiinni.
- Metsänomistaja päättää itse omien maidensa käytöstä.
- Metsät kuuluvat kansallisen päätöksenteon alle, EU:n pyrkimykset laajentaa perussopimusten vastaisesti toimivaltaansa metsäpolitiikkaan on päättäväisesti torjuttava.
- Hyvin hoidetut metsät ovat ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan.
- Metsäteollisuus on taloutemme pohja.
- Metsistä on moneksi, puurakentaminen ja uudet innovaatiot uuteen nousuun.
- Jokamiehen oikeudet on turvattava.
- Metsien kiinteistöverolle jyrkkä EI.
 

KEHITTYVÄ JA VETOVOIMAINEN MAAKUNTA

- Alueellinen tasa-arvo lähtee koko maakunnan tasapuolisesta kehittämisestä.
- Reuna-alueiden ääni kuuluttava jatkossakin.
- Yhtenäinen ja vahva maakunta.
- Lähidemokratiasta ja kunnista on pidettävä hyvää huolta.
- Lähikoulu ja perusterveydenhuolto pitää löytyä omasta kunnasta.
 

IHMISTEN ASIALLA

- Lapsissa on koko tulevaisuus.
- Turvallinen elämä vauvasta vaariin.
- Perheille tukea kriisin keskellä.
- Varhaiskasvatuksen tapahduttava perheiden omista lähtökohdista.
- Peruskoulussa keskityttävä ydinasioihin.
- Ikäihmisistämme on pidettävä huolta.
 

VAHVA PUOLUSTUS ON PARAS VAKUUTUS

- Yleinen asevelvollisuus ja koulutettu reservi ovat puolustuksemme peruspilari. Nato-jäsenyys ei sitä asiaa muuta.